signaly-rukou

MOTORY NAŠTARTOVAŤ

start
Pravá ruka v horizontálnej polohe, v lakti vzpriamená v uhle 90°. Napnutým ukazovákom krúžime okolo zvislej osy.


ODBOČIŤ VĽAVO

left

Ľavou rukou striedavo upažujeme. Ruka je napnutá.


ODBOČIŤ VPRAVO

right

Ľavou rukou striedavo upažujeme, pričom predlaktie mieri smerom hore. S rukou zviera uhol 90°.


NEBEZPEČENSTVO VĽAVO

Ľavou rukou namierime pod uhlom 45° dole, ukazovák mieri na nebezpečné miesto.


NEBEZPEČENSTVO V PRAVO A

Pravou nohou striedavo unožujeme pod uhlom 45° a signalizujeme nebezpečné miesto.


NEBEZPEČENSTVO V PRAVO B

Levou rukou vzpažíme pod uhlom 135°, predlaktie ohneme v uhle 45°k ruke a prstami ukazujeme doprava.


ZRÝCHLI

Ľavou ruku upažiť, predlaktie zdvihnúť v uhle 90°, ukazovák mieri smerom hore. Rukou striedavo kmitáme hore a dole. Toto signalizuje, že vedúci chce zrýchliť.


SPOMAĽ

Ľavou rukou upažiť pod uhlom 45° a striedavo kmitať rukou hode a dole.


ZASTAV


Ľavou rukou upažiť pod uhlom 45° a dlaň otočiť smerom dozadu.

Save